Tervezd meg Te
Budapest olimpiai pályázatának arculatát!
A Magyar Olimpiai Bizottság és a Design Terminál nyílt pályázati kiírása


A feladatról

Budapest 2015 októberében – Los Angeles, Párizs és Róma mellett – hivatalosan is versenybe szállt a 2024-es nyári olimpia rendezési jogáért. A győztesről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai 2017 őszén döntenek. A közel kétéves pályázati folyamat lehetőséget kínál, hogy a versengő városok bemutassák legfontosabb kulturális értékeiket, az olimpia szellemiségéhez való kapcsolódásukat, és elképzelésüket, hogyan használnák fel a rendezés jogát társadalmi és gazdasági fejlődésük elősegítésére, és hogyan járulnának hozzá a nemzetközi olimpiai mozgalom megújulásához.

A Magyar Olimpiai Bizottság a Design Terminál szakmai partnerségével, és a Magyar Telekom támogatásával nyílt pályázatot hirdet a budapesti pályázat kisarculatának megtervezésére.

Kik pályázhatnak?

A pályázat nyílt, a pályázaton természetes személyek (a részvétel minden 18 évnél idősebb magyar állampolgár számára egyenlő feltételekkel biztosított) és jogi személyek is indulhatnak (a továbbiakban: Pályázó). A Pályázó több pályamunkával is részt vehet (egy pályázat több logótervet is tartalmazhat).

Tartalmi elvárások

A pályamunkákkal szemben kötelező tartalmi elvárások: korszerűség, letisztultság, könnyű felismerhetőség, dinamizmus és elegancia. További kulcsszavak: büszkeség, bátorság, jövő, innováció. Fontos, hogy a pályamunka nem emlékeztethet egyetlen korábbi olimpiai logóra sem. A pályamunka készítése során javasoljuk figyelembe venni Budapest olimpiai pályázatának alábbi üzeneteit:

(1) A magyar olimpiai mozgalom hagyománya és eredményei: a Magyar Olimpiai Bizottság, mint a világ egyik legrégebbi nemzeti olimpiai bizottsága, a magyar sportolók elmúlt olimpiákon elért kimagasló eredményei, a sport kiemelkedő szerepe a nemzeti identitásban.
(2) Budapest, mint dinamikusan fejlődő európai nagyváros: Európa hetedik legnagyobb városa, a régió egyik legkedveltebb turisztikai célpontja, kulturális központ és egyetemi város.
(3) Fenntarthatóság: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság „Agenda 2020” reformprogramjának, azaz egy gazdasági, környezeti és társadalmi értelemben is fenntartható olimpia célkitűzésének való megfelelés.

Mi az az AGENDA2020?
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 2014-ben elfogadott „AGENDA 2020” stratégia immár a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet határozza meg az olimpiai pályázatok elsődleges elbírálási szempontjaként. A stratégia kiemeli továbbá a nemi egyenlőség támogatását, a doppingellenes filozófia fontosságát, valamint a sport és kultúra ötvözésének erősítését. A dokumentum magyar nyelvű kivonatát a pályázók itt érhetik el: MOB.hu - AGENDA2020

Technikai elvárások

Minden pályamunkának tartalmaznia kell a következő elemeket:
- A pályázó rövid (500-1000 karakteres) bemutatkozása
- A pályamunkához használt inspirációs források rövid (max. 500 karakteres) bemutatása
- Min. 1db logóterv a kötelező elemek felhasználásával, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) arculati szabályzatának szigorú betartásával

Kötelező elemek:

A budapesti pályázatot megkülönböztető grafikai jel vagy szimbólum
„Budapest" márkanév és „Candidate City Olympic Games 2024” titulus
Olimpiai ötkarika

- Logóval ellátott névjegy, boríték, levélpapír, mappa és bélyegző terve
- A pályázatban szereplő logóterv(ek) vizuális megjelenésének, érvényesülésének bemutatása a legkülönbözőbb felületeken és méretekben, valamint színesben és monokróm változatban
- A pályamunkában szereplő logóterv(ek) helyes és helytelen használatának meghatározása

Mik a NOB arculati szabályai?
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szigorúan szabályozza az olimpiai mozgalom ötkarikás jelképének helyes használatát. A logóval kapcsolatos elvárások az alábbi dokumentum 7.1. pontjában olvashatók:

http://www.olympic.org/Documents/Host_city_elections/Candidature_Process_Olympic_Games_2024.pdf

DÍJAZÁS


A kiíró a zsűri által legjobbnak ítélt három pályamunkát és a közönség által legjobbnak ítélt egy pályamunkát díjazza. A zsűri döntése nyomán az első helyezett 1.000.000 Ft+áfa, a második és a harmadik helyezett, valamint a közönségdíjas
250.000 Ft
+áfa pénzjutalomban részesül. A zsűri döntése nyomán első helyezett egyúttal elnyeri a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) megbízását a budapesti pályázat nagyarculatának kidolgozására.

ZSŰRI

Bánhegyi Zsófia

Csoport Kommunikációs Igazgató, Magyar Telekom

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

humán főpolgármester-helyettes

Fülöp József

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora

Fürjes Balázs

kormánybiztos, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának (KKBK) vezetője

Auth Attila

grafikusmester, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa

Osvárt Judit

a Design Hét Budapest projektvezetője és kurátora

Szabó Bence

kétszeres olimpiai bajnok,
a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára

Böszörményi-Nagy Gergely

a Design Terminál főigazgatója

A pályázatok beküldésének rendje

A pályázatokat a olimpia@designterminal.hu e-mail címen várjuk, pdf formátumban (maximum 30MB).
Leadási határidő: január 29.


Open competition for design of the Logo and Identity of Budapest’s Olympic Bid!The Hungarian Olympic Committee, in partnership with Design Terminal and with the support of Magyar Telekom, is announcing an open competition for the design of the basic brand identity of the Budapest Olympic bid.

In October 2015, Budapest officially entered the competition - alongside Los Angeles, Paris and Rome - for the right to host the 2024 Summer Olympic Games. The winner will be selected by the International Olympic Committee in 2017.
The near two-year bid procedure offers competing cities the opportunity to showcase their most significant cultural values, their connection to the Olympic spirit and their visions on how they would utilize the hosting right to promote their own social and economic development and how they would contribute to the evolution of the international Olympic Movement.


Szerzői és felhasználói jogokValamennyi pályaművel kapcsolatban megszerzett felhasználási jogok:
A Pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró, valamint a pályázat elbírálásában részt vevő egyéb személyek, szervezetek a beadott pályázati munkákat (leírásokat, terveket stb.) a pályázat elbírálásához szükséges módon és mértékben felhasználják (így különösen többszörözzék, ide értve a bármilyen adathordozón történő rögzítés jogát is). A Pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Kiíró a pályázat promotálása és népszerűsítése érdekében a beküldött pályázati munkákat (leírásokat, terveket stb. és az ezekből készített promóciós anyagokat) területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználja, így többek között nyilvánosságra hozza, promóciós anyagokba vagy audiovizuális művekbe foglalja, többszörözze, terjessze, nyilvánossághoz közvetítse (pl. bármelyik tetszőleges honlapon megjelenítse) továbbá, hogy azokat nyilvánosan kiállítsa a pályázó, illetve az általa megjelölt természetes személy szerzőnevének feltüntetésével. A pályázó kijelenti és elfogadja, hogy a pályázatban való részvételével összefüggésben a fentiekben meghatározott díjazás (Az első, második, harmadik, valamint a közönségdíjas esetében is.) magában foglalja a benyújtott pályaművekkel kapcsolatos fenti felhasználási jogok teljes ellenértékét, így a felhasználással összefüggésben semmilyen további díjazásra vagy más ellentételezésre nem jogosult.

A nyertes pályaművekkel kapcsolatban megszerzett felhasználási jogok:
A nyertes pályázatban foglalt művekre vonatkozóan a pályázó vállalja, hogy a Kiíró részére területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra, azaz a mű(vek) teljes védelmi idejére, kizárólagos, harmadik személynek korlátozás nélkül átengedhető felhasználási jogot enged a művek szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (továbbiakban: Szjt.) foglalt valamennyi felhasználási módra kiterjedő, mértékbeli korlátozás nélküli felhasználására. Így különösen, de nem kizárólag azok nyilvánosságra hozatalára, tetszőleges példányban, tetszőleges alkalommal és módon történő többszörözésére, terjesztésére és nyilvánossághoz közvetítésére (ide értve különösen a művek interaktív lehívásra hozzáférhetővé tételét is), valamint kiállítására. A többszörözés joga magában foglalja többek között a művek képfelvételen, analóg vagy digitális hordozón, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való rögzítésének, illetve másolásának jogát. A Kiíró kizárólagosan, földrajzi, időbeli és mértékbeli korlátozás nélkül jogosult továbbá a nyertes pályázatban foglalt terv(ek)ben rögzített alkotásokat – akár harmadik személy bevonásával - előállítani, és az előállított műpéldányokat terjeszteni (ide értve a forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatal jogát is), kiállítani, továbbá az előállított műpéldányokról képfelvételen, analóg vagy digitális hordozón, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozón másolatokat készíteni, és a másolatokat korlátozás nélkül nyilvánosságra hozni, terjeszteni, valamint bármilyen módon vagy eszközzel a nyilvánossághoz közvetíteni, kiállítani. A felhasználás során a Kiíró a nyertes pályázó, illetve az általa megjelölt természetes személy szerző nevét a felek által egyeztetett, a felhasználás jellegéhez igazodó módon tünteti fel. A nyertes pályázó hozzájárul, hogy a Kiíró a nyertes pályázatban foglalt terveket, valamint az azok alapján létrehozott alkotásokat korlátozás nélkül átdolgozza, vagy egyébként bármilyen módon megváltoztassa, és az így létrejött műveket a jelen pontban írtak szerint felhasználja. Így különösen, de nem kizárólag a Kiíró jogosult a művek szöveges részeit bármilyen korlátozás nélkül bármely nyelvre lefordítani vagy egyéb módon megváltoztatni. A művek lényegét érintő változtatás esetén a nyertes pályázó, illetve a szerző kérheti a neve feltüntetésének mellőzését a művek felhasználása során. A művekkel kapcsolatos bármilyen jogsértéssel szemben a Kiíró jogosult saját nevében közvetlenül fellépni. A Kiíró a díjazás fejében megszerzett bármely felhasználási jogát harmadik személyre átruházni, valamint bármely felhasználásra harmadik személy részére korlátozás nélkül engedélyt adni. Amennyiben a nyertes pályázat az Szjt. 30. §-a szerinti munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű, a nyertes pályázó a műre vonatkozó vagyoni jogokat a fentiek szerinti teljes terjedelemben a Kiíróra ruházza át. A pályázó kijelenti és elfogadja, hogy a nyertes pályamunkát benyújtó pályázót megillető díj magában foglalja a benyújtott pályaművekkel kapcsolatos fenti felhasználási jogok (illetve jogátruházás) teljes ellenértékét, így a felhasználással összefüggésben semmilyen további díjazásra vagy más ellentételezésre nem jogosult.
Pályázó az általa benyújtott terveket/nyertes pályamunkát a pályázati szakasz lezárulását követően referenciaként felhasználhatja saját felületén a Kiíró engedélyével. Minden további felhasználáshoz a Pályázónak a Kiíró írásos engedélyére van szüksége.

A jelen szabályozott kérdésekre az Szjt. rendelkezései megfelelően irányadóak.

A DESIGN TERMINÁLRÓL

A Design Terminál a magyar kreatívipar fejlesztéséért felelős ügynökség. Célunk, hogy a digitális gazdaság, a formatervezés és a várostervezés ágazataiban tevékenykedő, magas hozzáadott értéket előállító hazai vállalkozások sikerrel érjék el a globális piacot. Inkubációs programunk részeként konzultációt, mentorálást, hazai és nemzetközi szakkiállításokon és vásárokon való megjelenést, valamint befektetési mediációt biztosítunk partnereinknek. Szolgáltatásaink szakmai kiválasztás útján, térítésmentesen érhetőek el. Tevékenységünket az Európai Bizottság 2014-ben az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért Díjjal ismerte el.